Integritetspolicy / GDPR

Westlight värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt och med din integritet i åtanke.

Här har vi sammanställt information som berör din integritet när du besöker vår webbshop. Genom att handla i webbshoppen, godkänner du nedanstående integritetspolicy.

Westlight är ansvarig för de personuppgifter som du anförtror webbshoppen och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. De uppgifter som vi samlar in från dig lagras på servrar inom EU.

Om vi t.ex. ska börja behandla dina personuppgifter för nya syften eller samla in fler uppgifter kommer du att få information om detta från oss.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför vi samlar in dem?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, mobilnummer, köphistorik och produktval på vår webbplats, kundnummer, ordernummer, ip-adress och din kommunikation med oss, inklusive recensioner du lämnar i webbshoppen. Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du genomför ett köp med oss.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp i vår webbshop, d.v.s. för att behandla dina beställningar, returer och reklamationer. Vi använder också dina personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus och för att hantera dina betalningar.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig t.ex. via e-post och sociala medier. Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden och klagomål rörande produkter.

Vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla de krav som finns enligt gällande rätt. Vi behöver också dessa uppgifter för att kunna tillhandahålla och fortlöpande utveckla den tjänst du använder.

Vem har tillgång till dessa uppgifter?

Dina personuppgifter finns tillgängliga för anställda på Westlight.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål eller andra ändamål till tredje part.

Hur länge vi behåller dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning. För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt sparas uppgifterna i minst tre år för konsumenter och i minst två år för företagare.

För vår bokföring sparas personuppgifterna innevarande år plus sju år. För övriga rättsliga förpliktelser sparas personuppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.

Vilka rättigheter du har över dina personuppgifter?

Du har rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter. Du har också rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade.

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver personuppgifterna. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt.

När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du kan få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta dina personuppgifter. Till skillnad från rätten till tillgång ingår bara sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss.

Om du skulle ha några klagomål kring vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen.